pühapäev, 4. detsember 2016

Eesti keel on muutumas salakeeleks

Grammatiliselt õige ja ladus ning omakeelseid mõisteid sisaldav eesti keel on muutumas harulduseks, mida peatselt vaid väga kitsas ringkond suudab omavahel rääkida.
Paarikümne aasta pärast väljuvad meie haridussüsteemist lapsed, kelle jaoks on emakeele õppimine olnud vaid valikaineks. Seda kinnitavad õppekavad, kus eesti keelele pühendatakse järjest vähem aega.
Põhiline teadmiste omandamine toimub aastal 2036 kas inglise või siis pärast Brexitit rohkem ka saksa keeles. Kindlasti suureneb puhtpragmaatilistel kaalutlustel ka vene keele ja araabia keele osakaal. Meie ülikoolides toimub õppetöö lähitulevikus ainult enamlevinud võõrkeeltes.
Tekib olukord, kus eestlastest vanavanemad ei saa enam lastelastest aru. Seda olukorda võimendab tehnoloogia areng.
Ometigi on maailma tuhandetest keeltest igas eluvaldkonnas toimivaid kirjakeeli vaid paarsada ja eesti keel on nende hulgas. Milline varandus!
Olen täheldanud, et kui tegemist on suure varandusega, siis ei oska me seda hoida ega jätkusuutlikult kasutada. See puudutab lisaks keelele ka inimesi, merd, maavarasid, metsa ja puhast keskkonda laiemalt.
Võib-olla olemegi siis muutumas haldjarahvaks, kelle esindajaid võib tulevikus kohata koos lendoravatega veel raiumata metsades ja kes räägivad mingit imelikku keelt, mis Hiinast saabunud turiste kangesti naerma ajab. 


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Enne mõtle, siis ütle! Aitäh!